Aktivitetsplan

 

Hva er en aktivitetsplan?

Aktivitetsplan er et veldig relevant begrep i forbindelse med arbeidsavklaringspenger.  Når man mottar arbeidsavklaringspenger skal det alltid utarbeides en aktivitetsplan i samarbeid mellom NAV og brukeren (mottakeren av arbeidsavklaringspenger). I forbindelse med dette plikter du å samarbeide med NAV i forbindelse med utarbeidelsen av aktivitetsplanen og fremskaffe nødvendig informasjon, møte til avtaler med NAV og delta aktivt i avtalte tiltak i aktivitetsplanen. Hvis du ikke følger dette tilstrekkelig opp selv kan du risikere å miste retten til arbeidsavklaringspenger.

Plikt og rett til å delta i utarbeidelsen av egen aktivitetsplan.

Det er brukerens rett og plikt å delta i utarbeidelsen av egen aktivitetsplan. En aktivitetsplan er et "verktøy" som skal brukes i prosessen med å komme tilbake i arbeid og skal beskrive hvilke tiltak som skal foretas i et gitt tidsrom for å nå et slikt mål. Litt av problemet brukeren her kan oppleve er at den føler seg overkjørt av NAV sin saksbehandler og føler seg presset til å signere en aktivitetsplan man ikke er komfortabel med. Når man på et senere tidspunkt ikke klarer å følge opp aktivitetsplanen så blir man gjerne konfrontert med at man jo selv har vært med på å utforme den og signert den. Heldigvis går det i slike tilfeller klart frem av folketrygdloven § 11-8 at aktivitetsplanen skal endres ved behov. Her er det viktig at brukeren gir NAV beskjed om når denne ikke lenger klarer å gjennomføre tiltakene som er beskrevet i aktivitetsplanen slik at den kan korrigeres i forhold til dette.

Hva inneholder en aktivitetsplan?

En aktivitetsplan kan inneholde mange forskjellige tiltak, et tiltak alene eller flere tiltak i kombinasjon. Et tiltak kan være at brukeren kun skal konsentrere seg om medisinske tiltak, med andre ord bli frisk nok før mer jobb relaterte tiltak skal iverksettes. Dette kan være så enkelt som at du skal ta tiden til hjelp dersom det kan forventes at din helsetilstand vil bedres av seg selv over tid. Andre medisinske tiltak kan være å vente på og gjennomføre en planlagt operasjon, rehabilitering etter operasjon, motta behandling hos en behandler (for eksempel psykolog, fysioterapeut, kiropraktor og lignende), se an responsen av medisinering og andre tilsvarende medisinske tiltak kan være aktuelt.

Andre tiltak er gjerne mer yrkesrettet enten for å kartlegge hva du kan jobbe med og eventuelt hvor mye eller for rett og slett hjelpe deg med å finne arbeid. Her er det viktig at du møter opp på avtalte aktiviteter, hvis ikke risikerer du å miste arbeidsavklaringspengene.

Bruk din rett til å delta i utarbeidelsen av din aktivitetsplan til noe positivt for deg selv.

Når man mottar arbeidsavklaringspenger har man som nevnt rett og plikt til å selv delta i utformingen av egen aktivitetsplan. Hvorfor da ikke gjøre litt forarbeid og delta aktivt i prosessen? Er du klar over at an aktivitetsplan kan innebære kostbar behandling du ellers ikke hadde fått dekket? Det kan for eksempel søkes om et lengre opphold på helseinstitusjon eller man kan søke om behandling i utlandet.

Søk om å beholde arbeidsavklaringspenger under ferieopphold.

Hvis du går på arbeidsavklaringspenger fordi du er utbrent og/ eller lider av annen psykisk sykdom kan et lengre ferieopphold i utlandet være det du trenger for å komme deg igjen. Arbeidsavklaringspenger er ikke noe luksuriøs affære så det er relativt enkelt å overbevise en saksbehandler om at det er nødvendig å beholde arbeidsavklaringspengene i forbindelse med et slikt ferieopphold for å ha økonomisk evne til å gjennomføre en slik nødvendig ferietur. Utfordringen ligger her i å overbevise NAV om at en slik ferie er nødvendig for deg for å bli frisk nok til å komme tilbake i arbeid. Hvor streng føring NAV har lagt for å godkjenne slike tiltak er uklart men det er absolutt verdt å forsøke.

NB: Reis aldri på ferie uten å avklare dette med NAV på forhånd. Det er ikke tilstrekkelig å føre det på meldekortet i ettertid selv om det neppe vil føre til store konsekvenser da intensjonen har vært god ved at man tross alt har oppgitt ferien til fratrekk i arbeidsavklaringspengene.