Vi bak arbeidsavklaringspenger.net streber etter at all informasjon som kommer frem på denne nettsiden  om arbeidsavklaringspenger skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta derfor alltid kontakt med advokat og/ eller NAV dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.